عنوان برچسب

علت تنبیه کودک،بهترین روش تنبیه کودک

تربیت کودک | عوارض خطرناک تنبیه و کتک زدن بچه در خانه

تربیت کودک | عوارض خطرناک تنبیه و کتک زدن بچه در خانه  تنبیه روش کارآمدی در تربیت نیست سال ها پیش وقتی در حال گذراندن واحد روان شناسی تربیتی بودم، مبحث جذابی داشتیم تحت این عنوان که «چرا تنبیه روش کارآمدی در تربیت نیست؟» در این بحث به صورت مبسوط عوارض تنبیه مطرح می شد. تا همین چند سال پیش اگر می خواستم والدی را از تنبیه فرزندش بازدارم حتما بر روی عوارض تنبیه متمرکز می شدم، چرا که فکر می کردم بی اطلاعی از عوارض تنبیه و البته ناکارآمدی این روش است که والدین را به سوی تنبیه و به ویژه…
ادامه مطلب