عنوان برچسب

علایم و نشانه‌های بیماری ازگود اشلاتر

تشخیص و درمان بیماری ازگود اشلاتر | ازگود اشلاتر چیست؟

تشخیص و درمان بیماری ازگود اشلاتر | ازگود اشلاتر چیست؟ علت بیماری ازگود اشلاتر علت بیماری به طور دقیق مشخص نیست اما می تواند در ارتباط با رشد سریع استخوان و ضربات باشد. در اکثر موارد مرحله ای از رشد سریع استخوانی پیش از شروع بیماری وجود دارد. این بیماری بیشتر در ورزشکاران دیده شده و در پسران شایع تر از دختران است. بیماری در نیمی از موارد دو طرفه است. با توجه به اینکه تاندون عضله چهارسر ران که تاندون پاتلا نامیده می‌شود به برجستگی استخوان درشت نی اتصال می یابد کشش‌ های تاندون پاتلا (مثلاً…
ادامه مطلب