عنوان برچسب

علایم تنگی کانال نخاعی چیست؟

تنگی کانال نخاعی | علائم ، دلایل و راههای درمان تنگی کانال نخاعی

تنگی کانال نخاعی | علائم ، دلایل و راههای درمان تنگی کانال نخاعی چه تغییراتی در بدن انسان به وجود می آید که باعث تنگی ستون فقرات می شود؟ مهره های ستون فقرات انسان ها بعد از 35 سالگی تغییراتی پیدا می کند. دیسک بین مهره ای انسان شامل 2 بخش بیرونی و درونی است. قسمت درونی حاوی آب است. آب باعث طراوت دیسک می شود. همچنین نیروهای وارد به دیسک را پخش می کند. با افزایش سن، آب دیسک بین مهره ای کاهش می یابد و خشک تر می شود. این پدیده بیماری نیست و جزئی از روند طبیعی بدن است. با کاهش آب…
ادامه مطلب