عنوان برچسب

علامت‌های سرطان بیضه کدامند؟

“بیماری دستگاه تناسلی مردانه” | “سرطان بیضه” | نشانه های سرطان بیضه

در مورد "بهداشت دستگاه تناسلی مردانه"، شستشوی مداوم و زدودن موهای زائد آن در عین سادگی بسیار موثر خواهد بود. همچنین بهتر است "دستگاه تناسلی" را پس از هربار شستشو حتما خشک کنیم زیرا مرطوب بودن آن موجب فراهم شدن محیط مناسبی برای رشد عوامل بیماریزا خواهد بود. چکاپ بیضه‌ها معاینه کردن بیضه‌ ها یکی از مواردی است که باید جزء اعمال روتین هر بار معاینه پزشکی قرار بگیرد. علاوه بر معاینه توسط پزشک، هر فرد خود نیز باید بتواند بیضه‌ ها را در فواصل منظم معاینه کند. معاینه بیضه‌ها فرد را…
ادامه مطلب