علائم دوران یائسگی | سن شروع بائسگی | علت یائسگی زودرس

علائم دوران یائسگی | سن شروع بائسگی | علت یائسگی زودرس واژه menopause (یائسگی) از ترکیب دو واژه menstruation (قاعدگی) […]