عنوان برچسب

علائم ريفلاکس ادراري کدامها هستند؟

پزشكي | ريفلاكس ادراري چيست و چگونه درمان ميشود؟

برگشت ادرار از مثانه به طرف بالا و کليه ها يک بيماري نسبتا شايع است که با عفونتهاي ادراري راجعه در کودکان مشخص مي شود و اگر به موقع درمان نشود ممکن است سبب از بين رفتن کليه ها گردد. اصطلاح اصلي، برگشت ادرار از مثانه به حالب است، ولي چون عموم مردم آشنائي با کلمه حالب ندارند، از کلمه کليه استفاده شده است. در حقيقت ادرار ابتدا از کليه ها وارد حالبها شده و در مراحل پيشرفته وارد کليه ها مي شود. برگشت ادرار از مثانه به طرف بالا و کليه ها چيست؟ در حالت طبيعي محل ورود حالبها به مثانه…
ادامه مطلب