عنوان برچسب

علائم بیماری فون ویلبراند

بیماری فون ویلبراند,تشخیص و درمان بیماری فون ویلبراند

بیماری فون ویلبراند,تشخیص و درمان بیماری فون ویلبراند راههای تشخیص  بیماری فون ویلبراند نشانه های بیماری فون ویلبراند (Von Willebrand disease) خفیف هستند، و اغلب شناسایی نمی شود. از آزمایش خون برای تشخیص این بیماری استفاده می شود که شامل تست های زیر است: آزمایش آنتی ژن فاکتور فون ویلبراند که مقدار فاکتور فون ویلبراند را اندازه می گیرند. آزمایش فعالیت فون ویلبراند که نحوه کارکرد فاکتور فون ویلبراند را می سنجند. آزمایش فعالیت فاکتور هشت که سطح فاکتور هشت و نحوه کارکرد آن را…
ادامه مطلب