عنوان برچسب

علائمي که مي توانند ما را به مصرف و اعتياد فرزندمان مشکوک کنند

راههای تشخیص اعتیاد فرزندان | روش‌های تشخيص فوری اعتياد

علائمي که مي توانند ما را به مصرف و اعتياد فرزندمان مشکوک کنند بسته به مدت شروع مصرف و نوع ماده مصرفي مي توانند متفاوت باشند. مصرف مواد در بسياري از موارد باعث تغيير برخي از صفات شخصيتي شخص مي شود، نوجواني که مدت ها گوشه گير بوده و تمايلي به برقراري ارتباط نداشته، به طور ناگهاني تمايل زيادي به جمع هاي دوستانه پيدا مي کند، پرحرف مي شود ، دوستي هاي جديدي برقرار مي کند و... مصرف مواد مي تواند بر عملکردهاي تحصيلي شخص موثر باشد. برخي از دانش آموزان دچار افت تحصيلي مي شوند، در حالي که برخي…
ادامه مطلب