عنوان برچسب

عفونت و تورم دردناك بیضه‌ها، درد شكم در صورت درگیری تخمدان‌ها یا پانكراس و سر درد