عنوان برچسب

طبق نظر کف‌بینان امروزی طولانی بودن خط زندگی به معنای طولانی بودن عمر

با این روش ، طالع کف دست خودتان را بخوانید !!!

****توچه : این مطلب به هیچ عنون جنبه علمی ندارد لطفا به عنوان سرگرمی بخوانید **** کف بینی یا فال کف دست در تمام فرهنگ‌ها  و در نقاط مختلف زمین شایع و پرطرفدار است. در زمان‌های باستان در فرهنگ‌های ایران باستان، هند، تبت و چین طرفدار زیادی داشته و هنوز هم خیلی‌ها به آن معتقدنداند.  طبق نظر برخی ریشه این کف بینی به طالع‌بینی هندی و رومی باز می‌گردد. در واقع کف بینی برای خواندن شخصیت هر‌کس و پیش‌بینی آینده او به کار می‌رود. با وجود اینکه هیچ دلیل علمی برای خواندن بخت و اقبال از خطوط روی…
ادامه مطلب