عنوان برچسب

طبع گیاه خار مریم

خاصیت خار مریم | خواص دارویی و عوارض گیاه خارمریم | گیاهان دارویی

خاصیت خار مریم | خواص دارویی و عوارض گیاه خارمریم | گیاهان دارویی آشنایی با گیاه خارمریم خار مریم یکی از گیاهان گلدار است. در بسیاری مقالات از خارمریم به عنوان دوست کبد یاد شده ، خار مریم حاوی عنصر فعالی به نام سیلی مارین است. سیلی مارین ترکیبی حفاظت کننده از کبد درون خار مریم است. این عنصر ضد اکسید به مراتب قویتر از ویتامین C , E بوده و در درمان بیماری های کبد مثل : سیروز کبدی، هپاتیت B مزمن، بیماریهای الکلی مزمن کبد و آسیب های وارده بر کبد در اثر مواد سمی  و همچنین در تنظیم و کاهش قند خون…
ادامه مطلب