عنوان برچسب

طبع آن گرم و مرطوب است مقوی نیروی جنسی می‌باشد.

تقویت نیروی جنسی | “خوراکی های افزایش نیروی جنسی” و تقویت باروری

تقویت نیروی جنسی | "خوراکی های افزایش نیروی جنسی" و تقویت باروری در "افزایش و تقویت نیروی جنسی"، فایده غذا بیشتر از دوا است، ولی غذایی که بدین منظور انتخاب می‌شود، باید سه خصوصیت مهم داشته باشد: اول این‌که کثیرالغذا باشد؛ دوم، مولد ریح و باد باشد؛ سوم، مایل به گرمی باشد. پس اگر غذایی دارای این سه خصوصیت باشد، مناسب‌تر است و فرد را از چیزهای دیگر بی‌نیاز می‌کند. اگر همه این خصوصیات در یک غذا جمع نباشد، می‌توان از چند غذا استفاده کرد. میوه‌ها: انگور شیرین،…
ادامه مطلب