عنوان برچسب

طالع بینی ازروی حروف اول اسم،فال ، فال روزانه

“طالع بینی” | فال و شخصیت شناسی از روی “حرف اول اسم” | فال و طالع بینی

"طالع بینی" | فال و شخصیت شناسی از روی "حرف اول اسم" | فال و طالع بینی الف: خوش اخلاق و خوش رفتار و در باطن میانه رو و با همه ملاحظه کند و خونگرم میباشد و با همه کس زود صمیمی میشود ودر زندگی در جنگ و جدال و گفتگو به سر میبرد و پیراهن سیاه بر او نامبارک می باشد و محنت بسیار می کشد و هر چه را طلب کند زود بیابد و مریضی وی همیشه در باد قولنج گردن و پهلو می باشد. ب : فردی خوش قیافه و زیبا و با محبت و رفیق باز و همیشه مغرور و جیب او خالی و قدر مال دنیا را نداند. ت : او فردی است خوش چهره…
ادامه مطلب