عنوان برچسب

ضعف سالمندان در بیان مشکلات جنسی

تاثیر منفی چاقی بر رابطه زناشویی در سالمندان

علت کاهش میل جنسی زنان سالمند علت کاهش میل جنسی در مردان سالمند در مردان کاهش میل جنسی روندی بسیار تدریجی تر دارد تاثیر منفی چاقی بر رابطه زناشویی اهمیت رابطه جنسی در دوران سالمندی خیلی از ما فکر می کنیم که سالمندان تمایلی به برقراری روابط زناشویی ندارند یا میل جنسی در آنها کاهش یافته است. البته تا حدودی این تفکر درست است و سالمندان نیز به اینکه تمایلات جنسی شان نسبت به دوران جوانی کاهش یافته است، اقرار دارند ولی بدان معنا نیست که میل جنسی در آنها کاملا از بین رفته است. میل…
ادامه مطلب