عنوان برچسب

ضربان قلب جنین از هفتۀ ششم بارداری شروع می‌شود

میزان رشد و وضعیت جنین در سه ماهه دوم بارداری|معاینات کلی در 3 ماهه دوم

میزان رشد و وضعیت جنین در سه ماهه دوم بارداری|معاینات کلی در 3 ماهه دوم "سه ماهه دوم بارداری" از آغاز هفتۀ 14 تا پایان هفتۀ 27 می باشد، در این دوره معمولاً باید برای انجام حداقل دو مراقبت طی "سه ماهۀ دوم" به پزشک مراجعه کنید که یکی در فاصلۀ هفته‌های ۱۶ تا ۲۰ و دیگری بین هفته‌های ۲۶ تا ۳۰ بارداری است. مگر اینکه مشکل یا عارضۀ خاصی داشته باشید که نیاز به بررسی‌های بیشتری دارد. آزمایش‌هایی را که پزشک در جلسات قبلی به شما داده است، همراه خودتان ببرید. در این مطلب با چگونگی آزمایش‌هایی که پزشک…
ادامه مطلب