عنوان برچسب

ضد باکتری، ضد قارچ و در درمان شپش بسیار سودمند است.

شپش سر – روش خانگی و گیاهی درمان “شپش سر” | (خیلی مهم)

شپش سر - روش خانگی و گیاهی درمان "شپش سر" | شپش کودک رشک در واقع تخم "شپش" یا pediculus می باشد .که به شکل بیضی وسفیدرنگ وکوچک که به ساقه مو ودرز لباس می چسبد .هر کدام از این تخم ها داخل یک کپسول بسیار چسبناک قرار گرفته و به فاصله کمی از ریشه مو جای که دما و رطوبت مناسب داردقرار میگیرند.پس از ۷روز شپش ها سر از تخم در می آورند وطی مراحلی به شپش بالغ تبدیل می شوند .ممکن است رشک "سر " با شوره سر اشتباه شودکه وجه تمایز آن در این است که شوره سر در واقع بافت مرده پوست می باشد که به راحتی از مو…
ادامه مطلب