شرکت اشترومن خاورمیانه

کارگاه‌های آموزشی اشترومن در کنگره بین‌المللی پریودنتولوژی
شرکت اشترومن (Straumann)، برند شناخته شده‌ی جهانی در تولید ایمپلنت‌های دندانی است که تمرکز خود را روی سه حوزه ایمپلنت، دندانپزشکی ترمیمی ...