شایع‌ ترین عامل بروز خون در مایع منی، وجود التهاب یا عفونت در یکی از بخش‌های مسیر عبور منی

علت مشاهده "خون در منی بعد از انزال" | علل مهم برای قرمز شدن مایع منی
 علت مشاهده "خون در منی بعد از انزال" | علل مهم برای قرمز شدن مایع منی وقتی خون در مایع منی مشاهده می ...