سیستم عصبی كودك تاثیر می‌گذارد و باعث حمله تشنج

کودک | آیا تزریق واکسن می‌تواند موجب تشنج وابسته به تب شود؟
کودک | آیا تزریق واکسن می‌تواند موجب تشنج وابسته به تب شود؟ دکتر محمدمهدی اسفندیاری، فوق تخصص کودکان- حدود 2 تا 4 درصد ...