عنوان برچسب

سیر برای کاهش فشار خون مفید است

“کاهش فشار خون” | روش های خانگی و طبیعی برای “درمان فشار خون”

سیر برای کاهش فشار خون مفید است در این مقاله با گیاهان دارویی مناسب "کاهش فشار خون" آشنا می‌شویم. این گیاهان عبارتند از سیر، پیاز، گریپ‌فروت، انار و ... . دکتر صالحی سورمقی؛ متخصص گیاهان دارویی،‌ در مورد گیاهان موثر بر فشار…