سوهان،ناخن،مانیکور،شکسته،سالم،پهن،انگشت

چکار کنیم ناخن های زیبا و سالم داشته باشیم؟
یادتان باشد اینکه ناخن‌ها کوتاه باشند یا بلند، چندان مهم نیست؛ نکته مهم این است که آنها به خوبی کوتاه شده باشند ...