عنوان برچسب

سورپرایزهای جشن تولد

هنر خانه داری | آموزش تصویری درست کردن بمب سورپرایز جشن تولد

وسایل مورد نیاز: بادکنک بزرگ بادکنک های خیلی کوچک بطری نوشابه بزرگ تلمبه برای باد کردن بادکنک ها سیم و باطری( با سوزن هم می شود ترکاند ) سر و ته بطری را ببرید. بعد نصف بطری بریده شده را داخل بادکنک کنید این کار برای آسان رد کردن بادکنک های کوچک هست . نصف بطری را داخل بادکنک کنید بعد بادکنک را باد کنید تا بادکنک ها بخوبی داخل آن جا سازی شوند. بادکنک را باد کنید گذاشتن بادکنک های کوچک در بادکنک بزرگ از…
ادامه مطلب