عنوان برچسب

سایز مناسب لباس تان شما را بلند قدتر نشان می دهد

آقایان | چطور لباس بپوشم تا بلند قدتر دیده بشم ؟

آقایان | چطور لباس بپوشم تا بلند قدتر دیده بشم ؟ درست ایستادن می تواند قد شما را بلندتر کند لباس های تک رنگ شما را یک مرد قد بلند می کند سایز مناسب لباس تان شما را بلند قدتر نشان می دهد لباس هایی با راه راه عمودی به قد بلند شدن تان کمک می کند لباس هایی با طرح راه راه افقی اندام را چاق تر و پهن تر نشان می دهد برای بلند قد به نظر رسیدن لباس هایی با جزئیات کم بپوشید بالاتنه در بلند قد به نظر رسیدن تان موثر است انتخاب یقه هم در نشان دادن قد شما موثر است بلند قد به نظر رسیدن یکی از…
ادامه مطلب