عنوان برچسب

سایز این بالش‌ها 50×70 است و دارای رویه پنبه‌ای