عنوان برچسب

ساکن تهران، کد خانم ۱ (شادابی و طراوت بالا با تناسب اندام جذاب)

خبر اجتماعي | کلاه شرعی بر سر تن فروشی های یک ساعته (‌صيغه )؟؟؟

در روزهایی به سر می بریم که تورم و گرانی دست از سر مردممان بر نمی دارد ، می گویند شیبش ملایم و در برخی موارد رو به کاهش است که خدا کند اینطور باشد تا ماهم خوشحال شویم و نفسی تازه کنیم .اما در بین گرانی ها طی چند سال اخیر موضوعی که با گسترش روزافزونی همراه بوده کاهش ازدواج جوانان است ، ازد.واجی که شاید برای زیر یک سقف رفتن دو جوان هزینه های میلیونی را برای هر دو خانواده بتراشد ، از حلقه های ازدواج  با نگین های جواهر در کریمخان بگیر تا شمع دان ها و آینه های نقره در چهارراه مخبرالدوله و تالار و…
ادامه مطلب