عنوان برچسب

سايت‌هاي همسرگزيني؛ آري يا نه؟

این روزها جوان‌ها همسر خود را از اینترنت دانلود می‌کنند! شما چطور ؟

ازدواجی موفق خواهد بود که دو طرف عاقل، پخته، قدرتمند، باهوش، با تدبیر و زرنگ بوده و با حوصله و حواس جمع و محتاطانه به انتخاب مورد مناسب بپردازند تا خدای ناکرده در دام رابطه نادرست یا حقه‌های افراد سوءاستفاده‌گر نیفتند. حرف آخر اینکه ریسک همسرگزینی اینترنتی آنقدر بالاست که به امتحان کردنش نمی‌ارزد! خاله فخری که سنی از او گذشته و تمام گیس‌هایش سفید شده است داستان ازدواجش با آقا مصطفی را این گونه تعریف می‌کند و می‌گوید: خاله‌جون، اون روزا که مثل حالا نبود! که پسر با خانواده پاشه بره…
ادامه مطلب