عنوان برچسب

سال کشف کروی بودن زمین،گالیله در چه سالی کروی بودن زمین را کشف کرد

آیا گالیله کروی بودن زمین را کشف کرده است؟؟ | دانستنیهای علمی

به نوشته روزنامه تودی زمان، فکری ایشیک، وزیر علوم صنایع و فراوری ترکیه در سخنانی برای گروهی از بازرگانان در استان قونیه اظهار داشت که مشارکت جهان اسلام در علوم و دانش بشری در طول تاریخ بسیار بزرگ بوده است.وی گفت: حدود 700 تا 800 سال پیش از گالیله 71 دانشمند مسلمان به رهبری خوارزمی که به فرمان مامون، خلیفه عباسی گرد هم آمده بودند، در یک طرح علمی کشف کردند که زمین کره‌ای شکل است.ایشیک افزود: یک نسخه از سند اصلی که در حال حاضر در موزه علوم و فناوری اسلامی در استانبول قرار دارد…
ادامه مطلب