عنوان برچسب

سال‌ها جنون کندن مو نوعی خودآزاری تلقی می‌شد

وقتی کندن چند تار موی سفید تبدیل به جنون بی‌وقفه کشیدن و کندن موها میشود

وقتی کندن چند تا موی سفید تبدیل به جنون بی‌وقفه کشیدن و کندن موها میشود نیاز به تمیز و زیبا بودن و افتادن در دام برخی وسواس‌ها باعث می‌شود مردم در سراسر دنیا به سمت عادت‌هایی بروند که به مرور آسیب‌رسان می‌شود. گاهی کندن موها و جویدن آنها، جدا کردن پوسته‌های روی پوست، برنزه کردن پوست، دوش گرفتن‌های زیاد و... تبدیل به عادت‌های آسیب‌رسانی می‌شوند که ترک آنها دشواری‌های خود را دارد. از کندن چند تار موی سفید تا تریکوتیلومانیا بیشتر مردم به محض دیدن نخستین موهای خاکستری شروع…
ادامه مطلب