عنوان برچسب

سالی 2.5 کیلوگرم کاهش وزن. ممکن است

روش هایی برای جلوگیری از چاقی و اضافه وزن در میانسالی

متابولیسم و روند سوخت و ساز با افزایش سن کاهش پیدا می کند بنابراین به طور میانگین زنان در میانسالی هر سال حدود 700 گرم دچار اضافه وزن می شوند، از این رو به طور کلی در دهه پنجم زندگی حدود 20 کیلوگرم اضافه وزن دارند. برای جلوگیری از چاقی و اضافه وزن در میانسالی این مطلب را بخوانید. به اندازه کافی غذا نمی خورید برای کاهش وزن باید کالری کمتری مصرف کنید اما نباید در این امر افراط کنید. کاهش زیاد کالری باعث می شود که بدن روند سوخت و ساز را متوقف کند و برای به دست آوردن…
ادامه مطلب