عنوان برچسب

ساس،تعبیر ساس،تعبیر دیدن ساس،تعبیر خواب ساس،تعبیر کشتن ساس

تعبیر خواب | تعبیر دیدن ساس در خواب

تعبير خواب به روايت منوچهر مطيعي تهراني ساس دشمني است کثيف و لئيم و در عين حال ضعيف که زيرکانه آزار مي رساند و بهره کار شما را مي برد. در خواب هاي ما معمولا حشرات دشمنان سفله و ضعيف و نادان هستند اما حساب ساس با حشرات ديگر جدا است زيرا ساس خون مي خورد، شبها بيرون مي آيد و خوب مخفي مي شود. غالبا لاي وسائل چوبي منزل پنهان مي گردد هر سمي در او اثر نمي کند. ساس در خواب، دشمني است که بهره کار را مي برد و هر وقت اراده کند زحمت به وجود مي آورد. اگر در خواب فقط ساس ببينيم او دشمن است اما اگر ساس را در…
ادامه مطلب