عنوان برچسب

ساده

آموزش دوخت پيراهن ابريشمي زنانه ساده + الگو

مقدار پارچه: ابریشمی 40/2 متر به عرض 120 سانتیمتر وسائل لازم: زیپ 50 سانتی، لایی چسبی، قزن  قمست های الگو: 43- بالاتنه پیش یکبار از تای پارچه، سجاف یکبار از تای پارچه 44- پشت 2 بار 45- دامن پیش یکبار از تای پارچه، دامن پشت 2 با ر قسمت هایی که لایی می شود برنگ تیره مشخص شده، قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید. طرز دوخت: ساسون پیش و پشت را بدوزید. درز وسط پشت دامن را چرخ کنید. پیلی ها را مرتب کنید. O روی X را از روی علامت و تا چند سانتیمتر چرخ کنید. درز…
ادامه مطلب