ساده

آموزش دوخت پيراهن ابريشمي زنانه ساده + الگو
مقدار پارچه: ابریشمی 40/2 متر به عرض 120 سانتیمتر وسائل لازم: زیپ 50 سانتی، لایی چسبی، قزن  قمست های الگو: 43- بالاتنه پیش یکبار از ...