عنوان برچسب

ساخت گل با کاغذ کشی،آموزش ساخت گل با کاغذ کشی

آموزش تصویری گلسازی | طرز ساخت گل رز زیبا با کاغذ کشی

ساخت گل با کاغذ کشی برای ساخت گل با کاغذ کشی نیاز به  کاغذ کشی با رنگ های مختلف داریم. آموزش ساخت گل با کاغذ کشی آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی کاغذ کشی را از روی الگو مثل تصویر برش زده یک پیچ داده روی هم می آوریم کمی وسط آن را گود می کنیم. طرز ساخت گل با کاغذ کشی برای ساخت گل با کاغذ کشی کاغذ را برش داده مانند شکل ، دور ساقه پیچیده و با نخ ببندید. ساخت گل با کاغذ کشی آموزش ساخت گل با کاغذ کشی گلبرگها را دور آن با نخ ببندید. آموزش ساخت گل رز با کاغذ کشی با نوار…
ادامه مطلب