عنوان برچسب

ساخت‌ كوسن‌ به‌ روش‌ لحاف دوزی‌،آموزش دوخت کوسن میوه ای

آموزش خیاطی | آموزش دوخت كوسن‌ میوه‌ای‌

وسایل‌ لازم: پارچه‌ نخی‌ پرتقالی‌رنگ‌ به‌ ابعاد ۱۵*۶۰ سانتیمتر پارچه‌ نخی‌ زرد به‌ ابعاد ۱۵*۴۵ سانتیمتر پارچه‌ نخی‌ سبز به‌ ابعاد ۱۵*۳۰ سانتیمتر كاغذ مومی‌ الگو پارچه‌ فوتر در رنگهای‌ زرد، نارنجی‌ و چهار رنگ‌ مختلف‌ از سبز پارچه‌ چهارخانه‌ آبی‌ و سفید در ابعاد ۹۰*۶۰ سانتیمتر پنج‌ عدد دگمه‌ پارچه‌ای‌ در رنگهای‌ مختلف‌ ابر داخل‌ كوسن‌ به‌ ابعاد ۵۰*۵۰ سانتیمتر روش دوخت: ۱) پارچه‌های‌ نخی‌ را به‌ شكل‌ مربعهایی‌ به‌ ضلع‌ ۱۵ سانتیمتر ببرید: چهارعدد پرتقالی، سه‌ عدد زرد و دو عدد…
ادامه مطلب