عنوان برچسب

سابقه بیماری کبدی. سابقه بیماری کلیوی.

مواردمصرف و عوارض آتورواستاتین (Atorvastatin) یا لیپیتور (Lipitor)

کلید واژه ها : عوارض آتورواستاتین, عوارض آتورواستاتین۲۰, عوارض آتورواستاتین چیست, عوارض داروی آتورواستاتین, عوارض جانبی آتورواستاتین, عوارض قرص آتورواستاتین ۱۰, عوارض مصرف آتورواستاتین, عوارض مصرف قرص آتورواستاتین, عوارض مصرف طولانی مدت آتورواستاتین, عوارض داروی آتورواستاتین ۲۰,   آتورواستاتین (Atorvastatin) آتورواستاتین (Atorvastatin) یا لیپیتور (Lipitor)  عنوان کاهش دهنده کلسترول بد خون تجویز میشود . هرچند تاثیر اصلی آتورواستاتین در کاهش کلسترول خون است ولی به میزان کمتری تری…
ادامه مطلب