عنوان برچسب

زیر + 2 رو می بافیم و ساده بافی را شروع می کنیم

آموزش رج به رج بافتن بلوز مردانه + الگو | قلاب بافی دومیل

کلید واژه ها  :بافتن بلوز مردانه, طرز بافتن بلوز مردانه, آموزش بافتن بلوز مردانه, روش بافتن بلوز مردانه, طریقه بافتن بلوز مردانه, نحوه بافتن بلوز مردانه,  سایز  48  -  50 وسایل لازم برای بافتن بلوز مردانه بافت دومیل :  6 کلاف 100 گرمی میل شماره  4.5  -  5 ( دانه ها بر حسب هر 20 دانه 10 سانت گفته شده ) پشت : 102 دانه سر انداخته  8 سانت کشباف  2 زیر + 2 رو می بافیم و ساده بافی را شروع می کنیم تا 48 سانت و برای کور حلقه به ترتیب از هر دو طرف پشت 3 دانه + 2 دانه + 1 دانه کور می کنیم و…
ادامه مطلب