عنوان برچسب

زیبایی ابروان شما بستگی به استخوان بندی پیشانی شما

نکاتی برای داشتن ابروی زیبا و متناسب با فرم صورت شما

نکاتی برای داشتن ابروی زیبا و متناسب با فرم صورت شما ـ اندازه و شکل مناسب ابرو بستگی به ویژگی های صورت شما دارد. اگر خط ابروی خود را به سه قسمت تقسیم کنید ، قسمت پهن آن باید در پل بینی شما آغاز شده باشد و قوس آن باید در اواسط باشد پس ناحیه نازک ابرو نیز باید در انتهای گوشه چشم باشد. ـ برای اینکه ابروان شما زیبا بنظر برسد می توانید آن را با پودر ، مداد و یا ژل پر کنید. اگر پوستی سبزه دارید از رنگ های کمی روشن تر از موی خود استفاده کنید. اگر موهایی بلوند و یا روشن دارید از رنگ های کمی…
ادامه مطلب