زود روییدن دندان‌های کودکان هیچ ارتباطی با زودتر پوسیده شدن

رایج ترین باورها درباره دندان شیری نوزاد
 با اینکه امروزه بیشتر والدین آگاه، اطلاعات علمی و درستی درباره روند رشد کودک دارند اما گاهی حرف و حدیث‌هایی که می‌شنوند، ...