عنوان برچسب

زن‌هايي كه احساس مي‌كنند اگر خودشان جاي خالي

چرا شوهرم ، همون قدر که من دوسش دارم دوسم نداره ؟

چرا شوهرم ، همون قدر که من دوسش دارم دوسم نداره ؟ او واقعا مرد ایده‌آل است؟ با خودتان چند چندید؟ چرا همسرتان جاخالی می‌دهد؟ زندگی را از نو بسازید خودتان کار را خراب می‌کنید به فکر دل‌تان باشید کمال گرا  نباشید با دلیل عاشق شوید مجبور نباشید همه بار زندگی مشترک‌تان به دوش شما افتاده و احساس می‌کنید همسرتان تنها مصرف‌کننده عشقی است که خودش برای پر و بال دادن به آن تلاش نمی‌کند؟ این مطلب برای شماست. تنها شما نیستید که تصور می‌کنید شوهرتان به اندازه‌ای که برای زندگی مشترک‌تان قدم…
ادامه مطلب