عنوان برچسب

زندگی کردن با یک فرد شکاک و بی اعتماد و برقراری

دلایل اصلی بدگمانی و شک و بی اعتمادی بین همسران

دلایل اصلی بدگمانی و شک و بی اعتمادی بین همسران وقتی شخصی را نمی شناسید یا کاری را برای بار اول انجام می دهید، این که شک کنید یا احساس بی اعتمادی داشته باشید، کاملا عادی است اما گاهی برخی از افراد نسبت به اشخاصی که شناخت کامل به آنها دارند هم حس بی اعتمادی دارند. شک و تردید نیز مانند هر احساس دیگری، یک احساس طبیعی است اما بعضی اوقات این حس از حالت عادی خود فراتر می رود. شاید شما نیز با افرادی برخورد کرده باشید که نسبت به همه کس و همه چیز شک داشته باشند. این افراد در زندگی زناشویی با مشکلات…
ادامه مطلب