عنوان برچسب

زندگی با یک معتاد الکلی

اگر یکی از نزدیکانتان “معتاد به مشروبات الکلی” است بخوانید(واقعی)

اگر یکی از نزدیکانتان "معتاد به مشروبات الکلی" است بخوانید(واقعی) اگر خودتان به الکل اعتیاد دارید و از عزیزانتان در تلاش برای کمک بـه شـما هستنـد، این مقاله را هشداری بدانید که از خواب غفلت بیدارتان کند. این مقاله توسط یکی از کسانی که تجربه اعتیاد به مشروب را داشته و اکنون ترک کرده است نوشته شده است. مخفی کاری ها و دروغ ها "معتادان الکلی" را باید از خواب غفلت بیدار کرد چون بزرگترین دروغی که آنها به خودشان می گویند این است که من مشکلی ندارم. این دروغ باعث می شود راه دروغ گفتن به…
ادامه مطلب