عنوان برچسب

زنجیره قلاب می بافیم تا هم بجای یه پایه بلند به حساب بیاد

قلاب بافی | آموزش بافت موتیف چند ضلعی

 قلاب بافی | آموزش بافت موتیف چند ضلعی    از مامان اعظم نازنینم برای نگارش آموزش موتیف چند ضلعی تشکر می کنم.  با 5 زنجیره و وصل کردن آخرین زنجیره به اولینش ، یه حلقه ساخته می شه . 1 ) 3 زنجیره قلاب می بافیم تا هم بجای یه پایه بلند به حساب بیاد و هم برای بافتن پایه بلندهای رج اول ارتفاع پیدا کنه . باید 10 پایه بلند ببافیم که با 3 قلاب اولی که پایه بلند محسوب شد ؛ می شه 11 تا . آخرین پایه بلند را به بالای 3 زنجیره وصل می کنیم . 2) باز با 3 زنجیره قلاب به رج بعدی…
ادامه مطلب