زنان باردار هر روز باید 400 میلی گرم اسید فولیک

برای داشتن بارداری سالم و زایمان راحت تر به این نکات توجه نمایید
برای داشتن بارداری سالم و زایمان راحت تر به این نکات توجه نمایید خانم‌هایی که قصد دارند با خیال راحت و بدون دردسر ...
در صورتی که قصد بارداری دارید ، به این توصیه ها توجه کنید
در صورتی که قصد بارداری دارید ، به این توصیه ها توجه کنید     خانم‌هایی که قصد دارند با خیال راحت و بدون دردسر ...