عنوان برچسب

زنانی که در طول بارداری اضافه وزن مفرط پیدا می‌کنند

دلیل چاقی و اضافه وزن همیشه پرخوری و تغذیه نامناسب نیست

چاقی و اضافه وزن همیشه بدلیل پرخوری و تغذیه نامناسب نیست در سال ۲۰۱۲، بیشتر از ۳۵ درصدِ بزرگسالان و ۱۷ درصد از نوجوانان امریکایی چاق بودند. بسیاری از افراد تغذیه بد و عدم‌ فعالیت را عامل چاقی می‌دانند، اما همیشه هم اینطور نیست. عواملی دیگری نیز می‌توانند تاثیرات زیادی روی وزن بدن و چاقی داشته باشند، برخی از آن‌ها خارج از کنترل فرد هستند. این‌ها شامل ژنتیک، عوامل محیطی، بیماری‌های خاص و موارد دیگر می‌شوند. این مقاله ۹ دلیل قانع‌کننده ارائه می‌دهد که چرا چاقی تنها یک انتخاب…
ادامه مطلب