عنوان برچسب

زنانه

طرز دوخت مانتو (پالتو) پشمي + الگو

مقدار پارچه: پشمی 70/2 متر به عرض 140 سانتیمتر، آستری 70/2 متر به عرض 140سانتیمتر وسائل لازم: 5 عدد دکمه، لایی چسبی    قمست های الگو: پیش 2 بار، سجاف 2 بار* پشت یکبار از تای پارچه، سجاف یکبار از تای پارچه * آستین 2 بار * یقه 2 بار از تای پارچه علامت * مطابق رویه یکبار از آستری بریده می شود. قسمت هایی که لایی می شود برنگ تیره مشخص شده است، قسمت های الگو را روی پارچه قرار دهید و با اضافه برای درز و تو ببرید. طرز دوخت: ساسون پیش را بدوزید. درز سر شانه، پهلو و زیر آستین را چرخ کنید.…
ادامه مطلب