عنوان برچسب

زمین با سرعت ۱۰۴۰ مایل بر ساعت ( ۴۶۵ متر بر ثانیه )

چرا کهکشان‌ها و سیارات در جهان هستی می‌چرخند ؟

زمین با سرعت ۱۰۴۰ مایل بر ساعت ( ۴۶۵ متر بر ثانیه ) دور محورش می‌چرخد و سیارات می‌چرخند. اما در این میان علم پرسش‌هایی را به میان می‌آورد و وقتی که اگر درباره‌اش فکر کنید، سرگیجه می‌گیرید . برای درک آن می‌بایست به آغاز برگردیم. به چهار و نیم بیلیون سال قبل سامانه‌ی خورشیدی ما با ابرهای هلیوم و هیدروژن (به نوعی شبیه سحابی)، شروع به شکل گرفتن کرد. همان‌طور که گازها به‌صورت موجی در کیهان حرکت می‌کردند، بخشی چگال‌تر و بخشی رقیق‌تر، احتمالا در نزدیکی یک ابر نو اختر، چیزی سبب شد تا شروع به یکی شدن…
ادامه مطلب