عنوان برچسب

زمان تعیین جنسیت،زمان دقیق تعیین جنسیت

جنسیت جنین از هفته چندم بارداری مشخص میشود؟

جنسیت نوزاد از چندمین ماه بارداری مشخص میشود؟ شاید تا چند هفته پس از بارداری اندام جنسی در سونوگرافی قابل‌مشاهده نباشند اما جنسیت جنین زمان بسیار زیادی قبل از تولدش مشخص می‌شود. تخصیص جنسیت جنسیت بلافاصله پس از لقاح مشخص می‌شود. بیست و سومین جفت از کروموزوم‌ها جنسیت کودک را مشخص می‌کنند. تخمک مادر دارای کروموزوم X است و اسپرم پدر کروموزوم دیگری دارد که می‌تواند X یا Y باشد. یک ترکیب XX به معنی دختر بودن جنین و ترکیب XY به معنای پسر بودن اوست. این یعنی جنسیت کودک…
ادامه مطلب