عنوان برچسب

زمانی می توان به خواستگار، جواب منفی داد که

چطور به خواستگارم نه بگم ؟

چطور به خواستگارم نه بگم ؟ زمانی می توان به خواستگار، جواب منفی داد که  از قبل نسبت به ملاک ها و انتظارات از همسر آینده آگاهی داشته باشید. شاید گاهی با رد کردن غیر منطقی خواستگارها یکی پس از دیگری پله های پشت سرتان را خراب می کنید. حال سوال این است، چرا مهارت «نه» گفتن به خواستگار لازم است؟ در طول زندگی همه ما آدم ها، گاهی لازم است، در مورد مسئله ای تصمیم گیری کنیم. ازدواج از مهم ترین تصمیمات زندگی هر فرد در طول عمر خود است. در برخی مواقع می توانیم به راحتی بهترین تصمیم را گرفته،…
ادامه مطلب