عنوان برچسب

زرد زخم این بیماری یک نوع عفونت پوستی است

رایج ترین بیماری های مسری بین کودکان در مدرسه

روش های جلوگیری از میکروب ها و بیماری های دوران مدرسه عموما" کودکان در مواجهه با محیط مدرسه و همچنین به دلیل قرار گرفتن در رده ی سنی خاص این دوران دچار بیماری بیشتری میشوند .چگونگی محافظت از آن ها در مقابل میکروب هایی که احتمال گسترش در کلاس درس را دارند می تواند با روش هایی مورد توجه قرار گیرد.در ادامه برخی از این موارد ارائه می شود. 1.شپش های سر شپش سر می تواند برای هر فردی اتفاق بیفتد. شپش سر اغلب از طریق تماسی سر فرد دارای شپش با سر دیگر افراد و در واقع به طور فرد به فرد منتقل می شود.…
ادامه مطلب