عنوان برچسب

زایمان جنین فوت شده،راه تشخیص مشکل دار بودن جنین

علت “مرگ جنین”|مرده زایی|بهترین روش خارج کردن جنین فوت شده

علت "مرگ جنین"|مرده زایی|بهترین روش خارج کردن جنین فوت شده علت مرده زایی در مناطق پیشرفته و مناطق محروم متفاوت است که در ادامه مطلب به تفاوت آن پرداخته ایم. مرده‌زایی به فوت جنین در رحم پس از هفته بیستم گفته میشود. ترتیب شیوع مرده زایی در مناطق با امکانات پیش‌ رفته‌ 1- فشارخون بالا و مسمومیت بارداری که در رأس علل، منجر به کنده شدن جفت می شوند. البته مصرف مواد مخدر، سیگار و ضربه مستقیم به شکم مادر مانند زمین خوردن، تصادف یا خشونت‌های خانگی نیز می‌توانند علت دیگر این امر باشد.…
ادامه مطلب