عنوان برچسب

روش تشخیص و تست آزمایشگاهی بیماری ایدز

آزمایش تشخیص ایدز “HIV” | راههای انتقال ویروس ایدز | سن آزمایش خون

آزمایش تشخیص ایدز "HIV" | راههای انتقال ویروس ایدز | سن آزمایش خون ویروس نقص ایمنی انسان "HIV" HIV ویروسی است که باعث ایدز می شود. در صورت تماس خونی یا مایعات بدن با فرد مبتلا ، این بیماری منتقل می شود مانند نزدیکی محافظت نشده و سوزن های…